Valborg på Sundsberget 2019

Hans Marklund predikade från Lukasevangeliet 5:17-26. Vårkören sjöng vårsånger och Torsby Brass spelade. Sunne kommuns kulturchef Tuula Dajén vårtalade bland annat om Sunnes positiva sidor. Hon tog exemplet med vårt fina bibliotek och hur välbesökt det är. Kvällen avslutades med Värmlandsvisan.