Sommarhemmet

Sommarhemmet Sundsberget ligger högt beläget, väster om Europaväg 45, intill Hotell Spa, i Sunne, Värmland.