Sommarhemmet Sundsberget på YouTube

Sommarhemmet Sundsberget har en YouTube-kanal. Du når den på denna adress: https://www.youtube.com/channel/UCF5IAic1hBmvS40jyn9ScPQ

Här kommer vi att lägga upp video från berget.