Sunne, en framtidskommun

  • Sunne har ett av Värmlands bästa företagsklimat.
  • Vi var första kommun i Sverige med heltäckande fiber.
  • Sunne har en växande industri och ligger långt fram när det gäller den grafiska industrin – Med andra ord: ”Ett grafiskt centrum”.
  • Här finns ett levande centrum med banker, butiker, restauranger, parker och grönområden.
  • Nya bostäder håller på att byggas och det planeras för nya.
  • Genom ”den lilla staden” Sunne, flyter den 80km långa sjön Fryken.
  • Välkommen till Sundsberget och Sunne!