Cafe Sundsberget

Öppet Lördagar och Söndagar kl. 13 – 19

fr.o.m. 7 Juli t.o.m. 29 Juli

Servering av våfflor, smörgås mm.