Sunne en framtidskommun

  • Sunne har ett av Värmlands bästa företagsklimat.
  • Vi var första kommun i Sverige med heltäckande fiber.
  • Sunne har en växande industri och ligger långt fram när
    det gäller den grafiska industrin. Med andra ord ett grafiskt centrum.
  • Här finns ett levande centrum med banker, butiker, restauranger, parker och grönområden.
  • Nya bostäder håller på att byggas och det planeras för nya.
  • Genom den ”lilla staden” Sunne flyter den 80km långa sjön Fryken.
  • Välkommen till Sundsberget och Sunne!

Valborg på Sundsberget 2019

Hans Marklund predikade från Lukasevangeliet 5:17-26. Vårkören sjöng vårsånger och Torsby Brass spelade. Sunne kommuns kulturchef Tuula Dajén vårtalade bland annat om Sunnes positiva sidor. Hon tog exemplet med vårt fina bibliotek och hur välbesökt det är. Kvällen avslutades med Värmlandsvisan.

Säsongsavslutning

Säsongen på berget är över och vi tackar er alla som deltagit i vår verksamhet under sommaren 2018. /Sunne Missionsförsamling

Lettlandinsamling

fr.o.m. 5 September – t.o.m. 19 September

Onsdagar mellan 16:00 – 18:00

Lördagar mellan 09:00 – 11:00

Vi tar emot på Sommarhemmet Sundsberget (vägen upp till Selma SPA)

(Kläder och skor inför vintern)

Behoven är fortfarande stora!